Ukategorisert

Tilskuddsordning i forbindelse med valg 2019

Det ville trolig vært økt valgdeltakelse om det var større forskjeller mellom partiene, og færre «amatører» på listene.

Ja, mange politikere er inkompetente. I kommuner og fylker er det verre enn på Stortinget, forståelig ettersom politikk er en hobby mange folkevalgte bruker minimalt med tid på.

I mange folkevalgte organ er prinsipiell tenking fraværende, noe som gjør debattene dårligere.

Nå utlyser Valgdirektoratet ut en ordning med tilskuddsmidler til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Målet med tilskuddet er å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel konferanser og andre lignende arrangementer, kampanjer, internettsider, produksjon og distribusjon av trykksaker og så videre, ifølge Valg.no.

Søknadsfristen er satt til 30. november.

Ja, denne støtteordningen er naturlig finansiert av skatter og avgifter. I Norge skal det meste være innom skattefinansierte budsjett!

Tags:

,

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer