Ukategorisert

Forventer økt internettaktivitet

Forsvarsdepartementet la mandag fram et forslag til ny lov om Etterretningstjenesten.

Forslaget blir sendt ut på høring. Dagens lov er fra 1998 og Stortinget har anmodet regjeringen om å revidere den.

Norsk etterretningstjeneste skal varsle om angrep på Norge, og mulige terroranslag. Det som er felles for disse to etterretningsoppgavene er at aktiviteten i stadig større grad skjer over internett. Internett brukes for å planlegge, koordinere og tilrettelegge aksjoner og angrep. I stadig større grad brukes også internett til å gjennomføre digitale angrep mot viktige samfunnsaktører og samfunnstjenester. I følge Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er dette i dag et alvorlig problem, og denne aktiviteten forventes å øke kraftig i tiden fremover, ifølge Regjeringen.no.

Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag.

Høringsfristen er satt til 12. februar 2019.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer