Ukategorisert

Forventer økt internettaktivitet

Forsvarsdepartementet la mandag fram et forslag til ny lov om Etterretningstjenesten.

Forslaget blir sendt ut på høring. Dagens lov er fra 1998 og Stortinget har anmodet regjeringen om å revidere den.

Norsk etterretningstjeneste skal varsle om angrep på Norge, og mulige terroranslag. Det som er felles for disse to etterretningsoppgavene er at aktiviteten i stadig større grad skjer over internett. Internett brukes for å planlegge, koordinere og tilrettelegge aksjoner og angrep. I stadig større grad brukes også internett til å gjennomføre digitale angrep mot viktige samfunnsaktører og samfunnstjenester. I følge Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er dette i dag et alvorlig problem, og denne aktiviteten forventes å øke kraftig i tiden fremover, ifølge Regjeringen.no.

Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag.

Høringsfristen er satt til 12. februar 2019.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.