Ukategorisert

Kommuner blir avhengige av «turistskatt»

Kommuner og regioner som innfører «turistskatt», kommer til å bli avhengige av inntektene fra skatten på samme måte som avhengigheten av eiendomsskatt.

Flere av områdene i landet ønsker «turistskatt», selv om Stortinget har sagt nei til en nasjonal skatt. Lofoten er en turistmagnet som ønsker denne skatten.

Svalbard har erfaring med miljøavgift, penger som har blitt spredt ut til tusenvis av prosjekt. Om skatteinntektene gjør destinasjonen Svalbard bedre? Det er det delte meninger om, basert på prinsipielt syn om skatter og avgifter.

–En turistskatt er kjempeviktig for Lofoten-regionen. Jeg velger å kalle det en besøksavgift, og vi er godt i gang med å forberede en innføring, sier Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destinasjon Lofoten, til Klassekampen.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Turistskatt gir politikerne økt makt!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer