Ukategorisert

Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet

Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo, og stadig færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. Samtidig er det stadig flere som har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

Nye tall fra den årlige undersøkelsen om holdninger til innvandrere og innvandring viser at skepsisen til innvandrere og innvandring blir mindre, noe som er i tråd med trenden de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Samtidig med at holdninger til innvandrere har blitt mer positive, er det blitt mer vanlig å ha kontakt med innvandrere på ulike arenaer. I 2002 svarte 67 prosent at de hadde kontakt med innvandrere, mens det i 2018 hadde økt til 79 prosent. Det er mange som har kontakt med innvandrere både på jobb og i nabolag, og særlig har det vært en økning i andelen som har innvandrere blant venner og bekjente.

For liberalere skal det være positivt at det blir mindre skepsis til innvandrere i Norge. Fortsatt er det for mange som mener innvandrere misbruker skattefinansierte ordninger, ordninger mange nyter godt av.

Mest lest

Arrangementer