Ukategorisert

Historisk stor regjering

Skal vi få politikere til å bruke mindre skattefinansierte penger må regjeringen være et godt eksempel.

Erna Solberg har utvidet regjeringen, utvidet med statsråder som representerer KrF. Utvidelsen betyr 22 statsråder i regjeringen og det er et historisk høyt tall, ifølge en oversikt på Regjeringen.no.

Det er vanskelig å endre departementsstrukturen, altså færre departement, når ett nytt parti skal inn i regjeringen, men Erna Solberg burde hatt som målsetting om færre departement og færre statsråder.

Hver krone det offentlige bruker til administrasjon finansieres av skatter og avgifter!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer