Ukategorisert

Historisk stor regjering

Skal vi få politikere til å bruke mindre skattefinansierte penger må regjeringen være et godt eksempel.

Erna Solberg har utvidet regjeringen, utvidet med statsråder som representerer KrF. Utvidelsen betyr 22 statsråder i regjeringen og det er et historisk høyt tall, ifølge en oversikt på Regjeringen.no.

Det er vanskelig å endre departementsstrukturen, altså færre departement, når ett nytt parti skal inn i regjeringen, men Erna Solberg burde hatt som målsetting om færre departement og færre statsråder.

Hver krone det offentlige bruker til administrasjon finansieres av skatter og avgifter!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Norske tilstanderNorske tilstander
    På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
  • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
    Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.