Ukategorisert

Staten mener vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark er demokratisk og rettslig fast forankret

Finnmark fylkeskommune varslet i desember at fylkeskommunen vurderte å reise sak om gyldigheten av Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Staten har i dag svart på varslet. Ikke uventet mener regjeringsadvokaten, at beslutningen om sammenslåing av Troms og Finnmark er demokratisk og rettslig fast forankret.

Sammenslåing av fylkene var oppe til omfattende politisk behandling på Stortinget både høsten 2017 og høsten 2018 som bekreftet vedtaket fra juni 2017. Under behandlingen høsten 2018 tok stortingsflertallet også stilling til de fleste av de forhold som er fremmet i søksmålsvarslet fra Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkeskommune bør legge denne saken død, og arbeide i fellesnemnda for å legge forholdene så godt til rette som mulig for sammenslåing av de to nordligste fylkene.

Sammenslåing av i offentlig sektor er i teorien forbedret bruk av skattefinansierte penger.

Mest lest

Arrangementer