Notiser

Minste antall straffedommer på 30 år

I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer