Kommentar

Er Arbeiderpartiet et sosialistisk parti, er også FrP det

Flere av delegatene på FrPs landsmøtet, betegnet rødgrønne politikere eller sosialdemokrater for sosialister fra talerstolen.

Det er små forskjeller i norsk politikk, noe regjeringen til Erna Solberg og FrP beviser daglig. Etter at Siv Jensen ble finansminister bruker politikerne mer penger, offentlig sektor har blitt større, og regjeringen har gitt om lag 25 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser. 25 milliarder kroner er mye penger, men i statsbudsjettsammenheng er det en lav sum. Det er et par titallsmilliarder kroner som skiller Arbeiderpartiet og regjeringen i økonomisk politikk. Forskjellen er så liten, at vi kan definere de største stortingspartiene i den samme politiske ideologien.

Det finnes flere ulike varianter av sosialistisk definisjon, men fellesnevneren er at produksjonsmidlene i bred forstand er eid av en et kollektiv. Ingen av de store partiene på Stortinget forfekter dette konsekvent!

Sentralt i sosialdemokratiet, en ideologi som står sterkt i norsk politikk, står blandingsøkonomien og alle partiene på Stortinget fører en politikk der blandingsøkonomi blir vektlagt i betydelig grad. Det er én av flere grunner til at mange liberalister som leser Liberaleren trofast, anser FrP som et sosialdemokratisk parti. FrP er et blandingsøkonomiparti på Stortinget!

Er politikere fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet sosialister, er også FrP-politikere svært røde politikere. Å kalle Jonas Gahr Støre og Siv Jensen for sosialister, fordummer den politiske debatten.

FrP avholdt landsmøtet på Gardermoen i helgen.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer