Ukategorisert

Ny åremålsperiode som skattedirektør

Den norske skattedirektøren kommer jevnlig med utspill om det norske skattesystemet, blant annet om skattlegging av Facebook.com og Google.com.

Hans Christian Holte ble i statsråd gjenoppnevnt som skattedirektør.

Holte har ledet Skatteetaten siden 1. august 2013, og på fredag ble han oppnevnt for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. august 2019.

Hans Christian Holte (54) har lang erfaring fra statsforvaltningen, blant annet som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra 2000 til 2005, og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008. Fra 2008 til 2013 var Holte leder av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I tillegg ledet han IKT Sikkerhetsutvalget, som leverte sin utredning i desember 2018, ifølge Regjeringen.no.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer