Ukategorisert

Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen midnatt fredag 31. mai.

I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemeldingen.

Denne uken presenterte Skatteetaten tall som viste at fire av ti næringsdrivende hadde ikke levert skattemeldingen. Dersom du ikke leverer innen fristen risikerer du å få tvangsmulkt. Det vil si at du må betale 575 kroner hver dag inntil du leverer skattemeldingen eller til du har nådd maksgrensen på 57 500 kroner.

Flere leverer skattemeldingen for næringsdrivende innen fristen etter innføring av tvangsmulkt i 2017, ifølge en pressemelding fra Skatteetaten.

Det er mulig å søke om utsettelse dersom det ikke er mulig å levere skattemeldingen i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Oslo har flest næringsdrivende med 117 000, Akershus har 76 000 og Hordaland 60 000. Finnmark er fylket med færrest med 9 000 som skal levere skattemelding for næringsdrivende.

Om systemet med skatt bør forenkles, uansett syn på skatt? Ja!

Mest lest

Arrangementer