Kommentar

Sprer nyheter fra statsbudsjettet i valgkampen

Regjeringen kommer med lekkasjer fra statsbudsjettet, selv om Siv Jensen offentliggjør budsjettet mandag 7. oktober.

Budsjettlekkasjer svekker Stortinget som arena!

Det er kutt i promillene for eiendomsskatt som regjeringspartiene gjerne vil ha ut til velgerne før valgdagen mandag 9. september. Redusert eiendomsskatt er en viktig sak, spesielt for Fremskrittspartiet.

I statsbudsjettet for 2020 har FrP, ifølge FrP.no, fått gjennomslag for et nytt kutt i makssatsen på eiendomsskatt. Med virkning fra 2021, vil tilgjengelig makssats bli satt ned fra fem til fire promille. I dag har 101 kommuner en høyere sats på eiendomsskatten enn fire promille, og innstrammingen vil derfor ha stor betydning for mange skattebetalere.

Kommuner med eiendomsskatt kan kutte eller avvikle eiendomsskatten uten retningslinjene fra Stortinget. Det er rett og slett bare å bruke mindre skattefinansierte penger, noe mange politikere sliter med.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister, uavhengig av parti, bør skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å si nei skatter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. Jo mindre skatt borgerne betaler, jo mer reel frihet har vi over eget liv.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer