Engler og demoner

To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.