Den klassiske samfunnskontrakten

Det moderne liberale demokratiet vi lever i, har sine idémessige røtter fra en hypotese som postulerer at vi alle implisitt går med på en samfunnskontrakt.