Kommentar

En farlig holdning til toleranse

Jeg har skrevet et leserbrev til lokalavisa der jeg bor, Sandefjords Blad. Saken med Håndballforbundets boikott av menigheten Brunstad kristne menighet, på folkemunnet kalt «Smiths venner» er uakseptabelt og høyst intolerant. Håndballforbundet, diverse håndballklubber samt Sandefjords Blads redaktør Steinar Ulrichsen, har alle gått inn for å boikotte Oslofjord Convention Centre, fordi dette kongressenterets eiere – Brunstad kristne menighet – mener homofile ikke bør leve sammen.

Foto: Steindy

Dette gjør meg uendelig trist. Vi har ingen tradisjon for å straffe aksjonærer fordi aksjonærene har «feil» holdninger i Norge. Her kan vi med rette snakke om en amerikanisering av debatten og metodene, og her snakker vi om USA på sitt verste.

La oss ta det én gang til: Å være tolerant betyr ikke at du skal like alt andre personer eller organisasjoner gjør og mener. Hvis folk gjør akkurat det en selv liker, og mener det en selv mener, så er det ikke behov for å trykke på toleranseknappen. 

Det er når andre har holdninger, eller gjør ting du i k k e liker, at man må tenke over hvordan man skal agere. Når noen forsøker å tvinge deg til å bli med på intoleranse, da er det klart nødvendig å si stopp. Men det er ikke tilfellet i denne saken.

Å ville boikotte en næringsvirksomhet fordi de som eier virksomheten har holdninger man ikke liker er et helt nytt fremmedinnslag i vårt lille land. Merk følgende: Her har vi en del menigheter som har investert i en stiftelse som eier noen lokaler. Disse lokalene leies ut til en håndballklubb, som så får inntekter av et arrangement. Hva kan være følgene av å gå inn for boikott fordi man ikke liker aksjonærers holdninger? Det betyr at alle aksjonærer, ja kanskje tilogmed enkeltpersoner, med holdninger mange ikke liker, står i fare for å å bli boikottet med hjelp av Sandefjords Blad, Norges Håndballforbund og ivrige Facebook-aksjonister. 

Vi har jøder og muslimer som eier virksomheter. Både jøder og muslimer er for omskjæring, hvilket burde være en god boikottgrunn for mange. Skal vi heretter boikotte alt som er eid av kristne, jødiske og muslimske organisasjoner, som har holdninger vi ikke liker?

Ennå verre: Går boikotterne også inn for å nekte folk å leie ut til mennesker de ikke liker? Er det OK at en privat huseier nekter å leie ut leilighet til imamer og prester som har pussige synspunkter på homofile? Skal vi kanskje sjekke ut holdningene til hotelleierne når vi drar på ferie til Egypt og Tyrkia heretter?

Vær, så vær så snill: La oss ikke gå den veien. Jeg tror ikke de som står bak denne boikottaksjonen har slike holdninger jeg skisserer over, men de kan umulig ha tenkt gjennom det prinsipielle i det har igangsatt, og derfor har jeg brukt eksempler på hva konsekvensene kan bli av det som nå er igangsatt.

Er vi opptatt av disse temaene så la oss heller invitere de med syn vi ikke liker til en kaffekopp, og argumentere med dem ansikt til ansikt. Boikotterne oppnår aldri å tvinge noen til å endre tro. Tvang fungerte for vikingene, men de brukte sverd.

Personlig synes jeg det er rart at ikke de fleste muslimer og kristne menigheter har endret syn på homofile. Jeg tror på Gud, men kan ikke helt forstå at han først skapte homofile og så ville straffe dem ved a t de ikke kunne leve i samliv etterpå. 

Vi får håpe Håndballforbundets boikott blir stående som en enkelthendelse, kanskje er den et resultat av at mange lesbiske finner veien inn i håndballen – uten at jeg kan dokumentere spesielt godt at det er tilfellet. For hvis det er slik at denne boikotten inspirer andre, så kan vi få en helt uholdbar situasjon, hvor muslim- og jødehaterne nekter å arrangere julebord hos muslimske restauranteiere eller kjøpe appelsiner av jøder. Slik vil vi ikke ha det. Å opptre slik har ingenting med toleranse å gjøre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer