Hasjtørke, stengte grenser og konsekvensene av ujevn rustilgang

Stengte grenser gir mindre tilgang til narkotika. Det kan øke belastningen på rusbrukere i en vanskelig tid.