Kommentar

De dummeste bøndene får de største potetene

Uttrykket passer særdeles godt inn når DN nå kan fortelle at Innovasjon Norge har opprettet en egen stilling til tidligere beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, slik at hun kan jobbe mot sitt tidligere departement – med høyere lønn.

Det er nesten vanskelig å uttrykke sterkt nok, uten å virke plump, hvor samfunnsskadelig Innovasjon Norges handling er.. Hvorfor bruker en gren av staten mer penger på å gi høyere lønn til en person som har utført det dårligste beredskapsarbeidet siden 2. verdenskrig? Hvorfor trenger en gren av staten en egen stilling som skal arbeide mot en annen gren av staten?

Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Anita Andersen, DSB (CC BY-ND 2.0)

Ingvil Smines Tybring-Gjedde gjorde seg kun bemerket med én ting, før hun ble minister, som gråtekone for sin mann, Christian Tybring-Gjedde. Hun mente han var urettferdig behandlet for å bli kritisert for å snakke innvandring på ut- og innpust i årevis. Ingen hadde hørt om henne utover dette, ingen aner hva hun foretok seg som “Beredskapsminister”, men alle ser nå resultatet av hva hun ikke gjorde.

Det var ingen som trodde hun fikk stillingen av noen andre grunner enn at FrP skulle ha en minister til for å oppnå likevekt i regjeringen. Norge hadde aldri tidligere hatt en egen beredskapsminister og etter at FrP forlot regjeringen ble stillingen igjen underlagt justisministeren. Nå er det Monica Mæland som har totalansvaret. Det var hun som for noen dager siden mente Norge aldri før har hatt like god beredskap som nå.

Hvordan kan Norge få en kompetent og effektiv stat etter korona? Vi må bli enige om at det er umulig å bli god på alt. Alle, til og med den mest hardbarka sosialist, er enig i at staten er mindre effektiv enn private, fordi beslutningen må gjennom mange sluser og ansatte byråkrater. Da bør vi bli enige om at staten arbeider med minst mulig, men blir best mulig på det den skal arbeide med. Så må vi være enige om hva som er en stats viktigste oppgaver. De fleste vil være enig i at å beskytte innbyggerne mot indre og ytre farer er viktigst av alt. Da må vi aldri mer belønne politisk inkompetente mennesker til å lede så viktige oppgaver, ei heller må vi premiere disse med gode statsstillinger når de har feilet så komplett.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer