Magasin

80 år siden Auschwitz åpnet

Inngangsporten til Auschwitz. Med ordene som man aldri glemmer: «Arbeit Macht Frei».

Denne utrydningsleiren er kanskje tidenes fremste monument for menneskelig ondskap. Den viser hva som skjer når man lar rasisme og kollektivisme styre sinnet og «hensikten helliger midlene» styre handlingene. Fanatisme og dårlige idéer i uskjønn forening.

Jeg har vært i Auschwitz mange ganger. Jeg er lærer og har besøkte leirene med turer med Hvite Busser. Det har gjort et voldsomt inntrykk på meg og det gjør det fortsatt. Jeg har gruet meg til å skrive denne artikkelen, men det er noe som må gjøres.

Artikkelforfatteren foran inngangen til Birkenau.

To typer leirer

De tyske nazistene lagde to forskjellige typer leirer. Sachenhausen var en konsentrasjonsleir der blant annet politiske fanger ble oppbevart. Der var harde forhold og mange døde. De var imidlertid der for å jobbe og tjene nazistenes sak som tvangsarbeidere.

Auschwitz er noe helt annet. Det er en utrydningsleir. De som ble sendt til Auschwitz, ble sendt dit for å dø. For å bli brutalt drept. Gasset i hjel og deretter brent.

Konsentrasjonsleirene lå stort sett i Tyskland, mens utrydningsleirene i stedet ble plassert lenger øst, i dagens Polen. Polakker er imidlertid svært opptatt av at de ikke skal kalles polske leirer, og det med god grunn.

Inngangsporten til Birkenau.

Holocaust

Holocaust er den systematiske utryddelsen av jøder og andre «mindreverdige» grupper som nazistene drev med under andre verdenskrig. Det er flere ting som kan sies om dette.

For det første er det en grunnleggende rasisme og kollektivisme som ligger til grunn for denne prosessen. Mennesker ble regnet som en del av gruppe, mer enn som enkeltindivider. Holocaust er det verste utslaget av slik tankegang. Det finnes imidlertid også mange andre historiske eksempler på hvordan mennesker blir utsatt for overgrep.

For det andre bygget mye av hatet mot jødene på ulike konspirasjonsteorier om at jødene stod bak det meste av det gale i verden. I vår tid er det mer aktuelt enn noensinne å være på vakt mot ulike former for konspirasjoner, dessverre inkludert konspirasjoner mot jøder og andre utsatte grupper.

For det tredje er det verdt å merke seg at nazistene ikke så på seg selv som onde. Jeg tror det var Himmler som sa noe slikt som at det nazistene måtte gjøre er grusomt, men en byrde de måtte ta på seg av hensyn til menneskehetens beste. Det er en grunnleggende visdom at grusomme handlinger ofte begrunnes ved at det skjer i det godes navn. Blant anstendige mennesker er nazismen fortsatt uglesett, men kommunismen regnes fortsatt av mange som et godt ideal, selv om det har skjedd grusomme forbrytelser også i kommunismens navn. Det er en skam!

For det tredje var holocaust utrolig systematisk og grusomt utført. Her snakker vi et planlagt folkemord som ble gjennomført kaldt og kynisk. Polen hadde omtrent 3 350 000 jøder før andre verdenskrig. Etter krigen var det bare omtrent 200 000 igjen. Resten var drept eller hadde flyktet.

Auschwitz består av to leirer

Auschwitz I er den første leiren som raskt ble for liten. Derfor ble Auschwitz II – Birkenau bygd. Den er enormt stor. (Auschwitz III finnes også, men den er ganske uviktig sammenlignet med de to andre.)

Begge plasser skjedde utrolig overgrep mot mennesker. Handlinger som er så utrolige at de er vanskelige å forstå. Minst 1,1 millioner mennesker ble drept i Auschwitz. Det er omtrent like mange mennesker som bor i Oslo og Akershus til sammen.

Skoleelever i Birkenau.

Nå er leirene gjort om til museum. Auschwitz viser alt av grusomheter som ble utført i leiren. Du får se bilder av fangene. Det er en spesiell følelse å se bildet av en «gammel» mann og se på datoene og oppdage at han var 23 år da han døde. Det er spesielt å se bilder av voksne kvinner som veier under 20 kg. Sultet til døde.

Det er spesielt å høre om de som overlevde. De hadde alle en vilje til å overleve pluss en ingrediens til. De opplevde alle flaks i viktige situasjoner. Jeg vil anbefale filmen Trikken til Auschwitz som du kan se her. Den forteller historien til Samuel Steinmann. Han var en av få norske jøder som overlevde et opphold i leiren, og var lenge den siste gjenlevende. Han døde i 2015.

Birkenau er annerledes enn Auschwitz. Den er så utrolig stor. Her får du virkelig se hvor industrielt hele utryddelsen skjedde. Togskinner som går rett inn i leiren. Fangene ble straks delt i to grupper. Den ene gruppen havnet rett i gasskamrene. Den andre gruppen skulle arbeides til døde.

Selv om det er grusomt å besøke leirene, er det noe jeg vil anbefale på det sterkeste. Du får se ting som er umulig å forklare med ord. I dag er det 80 år siden de første fangene kom til leiren. De var kriminelle som ble overført fra Sachsenhausen og bidro til leirens sadistiske behandling av andre fanger

Jeg skriver denne artikkelen fordi vi aldri må glemme det som skjedde i disse leirene. Tenk over hvordan du behandler andre mennesker!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer