Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?

Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.