Et tillitsbrytende og naivt eksperiment

Selektiv opprettholdelse av lov og orden er uhørt i en rettsstat.