Kristin Clemet, liberalistenes egentlige leder

Clemet kommuniserer liberalistisk tankegods mer effektivt enn de som kaller seg liberalister.