Både Civita og Liberalistene er bra

Når det gjelder hvem som gjør den beste innsatsen for frihet, er det viktig å anerkjenne ulike bidrag.