Begynnelsen på slutten for IB?

Ville du vært fornøyd med å bli vurdert ut fra hva en datamaskin trodde om deg, heller enn hva du faktisk presterte?