Nyheter

Tvang i Viken

Nylig bestemte fylkesrådet i Viken å innføre en lov som begrenset ungdommens valgfrihet når det kommer til utdanning. Det ble nå forbudt for elever som har avsluttet ungdomsskolen å komme inn på videregående skoler utenfor deres nærområde.

Denne loven er ikke bare grovt krenkende mot elevens rett til å velge selv, men er et alvorlig hinder mot enhver ungdoms evne til å realisere sine talenter og potensialer. Hensikten med utdannelsen er ikke å samle sammen lokale ungdommer. En utdannelses hensikt er å veilede hver enkelt til å oppnå kunnskap om virkeligheten og gjøre samfunnsmessig nytte ut av deres interesser.

Det rødgrønne fylkesrådet har mislykket totalt i å ta hensyn til hver enkelt ungdoms behov og respektere hva utdannelse handler om. De baserer sin avgjørelse utifra en barnslig og kvalm idé om at ulikhet er iboende ondt og at ujevnheter mellom skoler bør nedkjempes. Når skal de akseptere realiteten at alle mennesker, både unge såvel som gamle, er forskjellige, med ulike behov, talenter, interesser og potensialer? Slutt å putt alle i samme bås. Mennesker bør ikke tvinges sammen for å oppnå et resultat som strider imot all moral, sunn fornuft og natur.

Forhåpentligvis blir denne tvangsloven fjernet i fremtiden. Ungdom skal ikke bli lenket til sitt lokalområdet og potensielt miste skoler bedre egnet for dem selv fordi politikerne sier det. Dessverre er dette en lov som reflekterer en større trend av venstrevridde karrierepolitikere som stadig vekk ønsker å detaljregulere menneskers liv.

Fra arkivet