USAs gjeldskrise: statsgjelden like stor som økonomien

USAs budsjettunderskudd flerdoblet seg i 2020; statsgjelden øker til historiske nivåer.