Debatt

Ernas milliarder

Regjeringen foreslår at Norge skal ta imot 3 000 kvoteflyktninger og bruke nærmere 40 milliarder kroner på bistand. Motstand møtes av Siv Jensen, som mener at Erna gjør situasjonen «vanskelig for seg».

Nå som Fremskrittspartiet har gått ut av regjering, kan de nå tydeligere påpeke problemer med regjeringens politikk. Vi ser at den ikke har noe plan om å senke statens utgifter eller størrelse. Den blå regjering fortsetter med sin blå etatisme. Å åpne landet for migranter er kanskje noe av det mest liberalistiske en regjering kan gjøre, men å «hente inn» et bestemt antall kvoteflyktninger og behandle dem som en statlig utgiftspost er ikke frihetsvennlig. Atter en gang ser vi Høyre er for etatistisk, noe FrP rettmessig påpeker.

De 40 milliardene kunne blitt brukt langt bedre for å tjene nordmenn. Skattetrykket til utallige folk er enormt, og med en stadig ekspandere velferdsstat hvor inntekter og utgifter går mer og mer i balanse, så er det langt mer fornuftig å skrenke inn statens pengebruk. Senk skattene, kutt i utgiftene og la blå gå i en mer lilla retning.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer