Arven fra “FrP-korrupsjonen”

I løpet av de siste 35-årene har mange liberalister vært aktive i Fremskrittspartiet. De har latt seg “bestikke” for å oppnå politisk makt og innflytelse. Dette er mest synlig i innvandringspolitikken.