Nyheter

Etat-monsteret

Dagbladet opplyste nylig om et statlig etat i Oslo med 26 direktører, tross at det i mars var planlagt å redusere antallet til seks. Igjen ser vi at det sentraliserte statsbyråkratiet vokser og vokser, og utgiftene påføres som en stadig større byrde til norske skattebetalere.

De siste 150 årene har Vesten opplevd et sentralisert statsapparatet som gradvis, men sikkert, vokser og vokser i størrelse og omfang. For 130 år siden utgjorde sosiale utgifter mindre enn 5% av BNP, men i dag er det vanligst å ha det mellom 25% og 30%.

Norge er intet unntak. Den «nordiske modellen» innebærer et etateri som fremmer staten som en esende, kald og ansiktsløs institusjon, så omfattende at myndighetene ikke klarer å liste opp alle dets etater. Vi trenger å stanse denne kontinuerlige byråkratisyklusen og fremme sivilsamfunnet.

Fra arkivet