Ikke se skogen for bare trær

Rent fokus på individet kan føre til at man blir blind for systematiske forskjeller.