Nyheter

Likhetslandet Norge?

En ny rapport fra SSB avslørte at økonomiske ulikheter i Norge var mer omfattende enn tidligere antatt. Eksempelvis viser det seg at den øverste en prosent rikeste i Norge mottar 19 prosent av all inntekt i landet. Ulikheten vokser mer og mer, tydes det på. Tallene skaper reaksjoner hos politiske partier.

I lang tid har man sett på Norge som «likhetslandet». Den «nordiske modellen» sørger for at inntektsulikhetene holdes på et moderat nivå, i motsetning til det «kapitalistiske» USA og andre vestlige land. Dette sosialdemokratiske bildet rakner når man ser at selv et land som Norge har betydelige ulikheter, ihvertfall ifølge SSB.

Dessverre har venstresiden responderer fatalt feil. Istedenfor å titte på årsakene bak ulikhetene, ønsker de bare å putte enda mer skatter, avgifter og reguleringer på toppen av et allerede problematisk system. Løsningen på ulikhet er ikke å konsentrere enda mer makt i byråkratiske hender, men å søke et friere marked.

Ulikhetene skyldes i stor grad statens tette bånd med næringslivet og finansverden, som skaper et lobbykapitalistisk system. Hvis man ønsker jevnere inntekter kan det være lurt å fjerne de statlige privilegiene til stordriften.

Tags:

,

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami