Ukas anbefaling

Sentrale begreper i østerrikske økonomiske skolen

I sommer kom boken Austrian Economics, an Introduction ut. Som tittelen tiliser gir boken en kortfattet hiatorisk oversikt over sentrale konsepter i østerrikske økonomisken skolen og forfatteren er økonomen Steve Horwitz.

I samband med boken har Libertarianism.org også produsert en videoserie med korte introduksjonsleksjoner til syv sentrale konsepter.

Første forelesning: Marginalanalysen, eller den marginelle revolusjonen som akademikerne av den østerrikske skolen kaller det, førte til at økonomene gikk bort fra forsøk på identifisere varens absolutte verdi med utgangspunkt i produksjonskostnadene. Carl Menger var en av tre økonomer som samtidig kom frem til at verdien var avhengig av hvor nyttig hver ny enhet av varen var for den enkelte forbruker.

Andre forelesning: Ludwig von Mises publiserte essayet som startet debatten om kalkulasjonsproblemet i planøkonomiske samfunn. Han påpekte at planøkonomiske samfunn ikke kan allokere ressurser på en rasjonell måte og dermed vil de ikke klare å møte samfunnets behov.

Tredje forelesning: F.A. Haykes viktigste bidrag til økonomisk forskning er prismekanismens funksjon som informasjonsverktøy i markedet. Det er selve motoren i markedsøkonomiens evne til å allokere økonomiske ressuser på en effektiv måte.

Fjerde forelesning: Israel Kirzners viktigste biddrag er å identifisere entreprenørens rolle i å identifisere hvordan eksisterende ressurser kan bli brukt på nye måter, og således få hele den samfunnsøkonomiske kaken til å vokse.

Femte forelesning: Et annet bidrag fra Carl Menger er å forklare opphavet til penger. Han viste hvordan penger oppsto spontant, som en bieffekt av folks handlinger i bytteøkonomien. Denne spontane ordenen etablerte seg som en sosial institusjon.

Sjette forelesning: Renter er prisen på penger. I mange land har sentralbanken etablert en planlagt institusjon ovenpå den sosiale institusjonen som er penger. Når de fikler med pengetilgang og prismekanismen for penger, sender de støy inn i prismekanismen og den slutter å fungere. Dette er opphavet til krasj og bobler i konjunktursyklusen.

Syvende forelesning: Rangering av preferanser og avtagende grensenytte er sentrale begreper i moderne økonomi, men bidraget kom fra den østerrikske skolen. De identifiserte at de økonomiske valgene vi gjør handler primært om nytten en vare har for å hjelpe oss å oppnå målene vi har.

Total spilletid for alle forelsningene er rundt 45 minutter.

Mest lest

Arrangementer