Norske liberalister? 2 av 2

Andre del av en lang gjennomgåelse av Liberalistene, liberalistene og libertarianerne i Norge