Kommentar

Utleie av elsparkesykler kan enkelt forbedres

Sommervarmen har gjort det mer attraktivt å leie elsparkesykler i kommuner der det er mulig. I Oslo er det et problem at sparkesykler fra utleieselskaper som Ryde, Tier og Voi parkeres eller ligger henslengt tett i tett på fortauet, slik at det blir vanskelig for myke trafikanter og spesielt for svaksynte å ferdes trygt.

Tier elsparkesykkel, Oslo, 2019. Foto: Ssu / CC BY-SA 4.0

I løpet av de neste ukene skal det komme en lov som heter «Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn». Loven skal gi kommunene tillatelse til å regulere nesten alt vedrørende utleien i deres kommune, eksempelvis stengetid, parkeringssoner, miljøkrav og teknologikrav.

Tidligere i år foreslo samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at det skulle innføres hjelmpåbud og promillegrense på 0,2. Det ville betydd et annet regelverk for elsparkesykler enn andre typer sykler. Den nye loven som skal regulere utleie av små elektriske kjøretøy vil få flertall på Stortinget, men nevner ikke omregulering av elsparkesykler til motorisert kjøretøy. Motorene omtales isteden som «hjelpemotorer», og havner derfor utenfor vegtrafikklovens bestemmelser for motoriserte kjøretøy. Med tanke på at representantforslaget omhandler kommunale reguleringer er det også tvilsomt at Hareides forslag til forbud mot å kjøre med promille vil være aktuelt.

Bovi Mobilitet AS står for utleie av elsparkesykler i Tønsberg og har allerede på plass løsninger for ryddig bruk og parkering av sparkesyklene. Det er 18 års aldersgrense for bruk av elsparkesyklene og elsparkesyklene må parkeres på anviste plasser for at man skal kunne avslutte turen og videre belastning av bankkortet. Dersom elsparkesykkelen ikke parkeres riktig eller man går tom for strøm på telefonen som brukes til leien, så får man skylde seg selv og man blir belastet for maksimal leietid på 3 timer. I tillegg holdes du ansvarlig for all skade dersom elsparkesykkelen brukes under påvirkning av alkohol eller legemidler.

Lokal regulering uten nasjonale føringer er et langt bedre alternativ enn nasjonale bestemmelser, da man får testet ut ulike reguleringer og hvilke av dem som utgjør en samfunnsnytte og hvilke som dreper all glede ved å bruke produktet. Målet er naturligvis at det skal være attraktivt å bruke elsparkesyklene uten at de er til vesentlig bry for andre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer