Kommentar

Har snudd i løpet av ett år

Senterpartiet og Arbeiderpartiet var for ett år siden for at regjeringen avviklet skjenkestoppen. Nå er de nye regjeringspartiene imot. Forskjellen mellom å være i opposisjon og posisjon er enorm for Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

For ett år siden vedtok Stortingets flertall med FrP, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt et forslag fra Fremskrittspartiet der Stortinget ba regjeringen avvikle den nasjonale skjenkestoppen, og skjenkestedene med et mattilbud i kommuner med lite smitte fikk skjenke alkoholholdig drikke.

Regjeringen Støre kommer ut på Slottsplassen 14. oktober 2021. Foto: Peter Mydske/Stortinget CC.BY.NC.SA.
Regjeringen Støre kommer ut på Slottsplassen 14. oktober 2021. Foto: Peter Mydske/Stortinget CC.BY.NC.SA.

Ett år etterpå er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som regjeringsparti mot samme type forslag og kommer til å stemme imot i Stortinget. Det er minimalt med forskning på hva skjenkestopp eller skjenkeforbud har å si for antall smittede personer, men FHI har en usikker studie som viser at skjenkestopp betyr minimalt i kampen mot pandemien. Studien ble presentert i Debatten på NRK1 på tirsdag.

Onsdag ble det fremmet to representantforslag på Stortinget om å oppheve skjenkeforbudet.

Rasmus Hansson og Rauand Ismail fra Miljøpartiet De Grønne ønsker at Stortinget skal be regjeringen umiddelbart oppheve full nasjonal skjenkestopp for utelivsbransjen, og åpne for fleksible og lokalt fastsatte løsninger.

FrP-representanter har også fremmet representantforslag. Bård Hoksrud, Morten Wold, Roy Steffensen, Sivert Bjørnstad, Silje Hjemdal, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen, Christian Tybring-Gjedde og Tor André Johnsen ønsker at Stortinget skal be regjeringen med øyeblikkelig virkning oppheve det nasjonale skjenkeforbudet i covid-19-forskriften. FrP-representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen sørge for at kommunene selv avgjør om det skal kunne tillates alkoholservering i forbindelse med matservering, så lenge det er strenge smitteverntiltak.

Ingen ting tyder på at representantforslagene får tilslutning på Stortinget. Regjeringspartiene og Høyre stemmer imot.

Smitteverntiltakene som ble innført i midten av desember skal i første omgang gjelde til i midten av januar.

Mest lest

Arrangementer