Kommentar

Hvor vanskelig kan det være å finne Farmen-deltakere som dropper juks?

Nok en gang er det debatt eller medieoppslag om Farmen, Farmen Kjendis på TV2. Igjen har deltakere dratt stikken vel langt under opptakene.

Det har nesten blitt en tradisjon at utenforstående bidrar med mat, godteri og alkohol til deltakere. Farmen og Farmen Kjendis er populære konsept på TV2. Tusenvis av mennesker følger deltakerne tre ganger i uken under de ulike konseptene.

I versjonen som går på TV for tiden, fikk deltakere smuglet inn mat og drikke.

Problematisk? Nei, ikke i dagliglivet til seerne. For de fleste av oss er Farmen kun underholdning. Ideologisk er det mer betenkelig at produksjonsselskapet bak Farmen sliter med å finne deltakere som ikke jukser.

Farmen har en eier og for enkelthets skyld sier vi TV2, selv om Strix i Norge og Sverige utviklet konseptet. Deltakerne skal følge et regelverk fastsatt av eieren. De som bryter reglene, tramper på den private eiendomsretten. Tilgang til mat og drikke fra utenforstående er regelbrudd.

At Farmen år etter år har deltakere som bryter regelverket fastsatt av eieren, bør være et tankekors for langt flere enn skribenten.

Det er verdifulle premier deltakerne kjemper om. I Farmen er det hytte og bil til en verdi av nesten to millioner kroner. I Farmen Kjendis er førstepremien en bil.

Idrett
Sammenlign gjerne Farmen med idrett.

Mange liberalister, blant annet i Liberalerens redaksjon, forsvarer et hvert menneskets rett til å putte hva som helst i egen kropp. Det er ingen prinsipielle skiller mellom inntak av sjokolade, medisiner, cannabis, brennevin eller EPO. Samtidig legger liberalister til grunn at eieren av en sportskonkurranse setter reglene for konkurransen. Er en av reglene forbud mot prestasjonsfremmende midler, skal utøverne unnvære prestasjonsfremmende midler. De som bryter reglene, bør få en form for straff; gjerne utvisning fra konkurransen. Hvis respekten for eiendomsretten var høyere, ville doping vært et minimalt problem i dagens idrett. Regelbrudd i Farmen bør være fremmedord!

Om Farmen
Wikipedia omtaler Farmen-konseptet på denne måten:
«Farmen er en norsk realityserie som har gått på TV 2 siden 2001. Konseptet går ut på at 12–14 mennesker skal bo på en gård uten moderne hjelpemidler, slik det var for 100 år siden. Her skal de overleve ved å samarbeide så godt som mulig. I hver uke må to utvalgte deltakere kjempe en duell der den tapende part må forlate farmen.

Det har blitt sendt en kjendisversjon av programmet siden 2017.

Programmet produseres av Strix Televisjon».

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer