Debatt

Russland må betale for krigens ødeleggelser!

Krigen i Ukraina er en meningsløs affære. Mennesker drepes og byer jevnes med jorden fordi en tyrann skal “avnazifisere” et naboland. Når det en gang blir fred, ligger store deler av et land i ruiner. Hvem skal ta regningen for å bygge det opp igjen?

Mange land ønsker å bidra, men det er viktig å huske at når et land skal bidra – så er det i praksis via skatter og avgifter. Når EU skal hjelpe Ukraina med å bygge opp landet, er det deres borgeres penger de sender av gårde. I praksis blir det altså slik: Putin ødelegger, og sender regningen til tyskere, franskmenn og andre. Det er totalt respektløst overfor både ukrainere og de som betaler regningen.

Dette er en uakseptabel måte å angripe situasjonen på. Russland skal betale for det de har ødelagt på ukrainsk territorium. Noe annet bør ikke være diskusjonstema i noen forhandlinger. I den sivile verden kreves det at vi gjør opp for det vi ødelegger med vilje. Hvis jeg løper over til naboen og begår hærverk, sitter vi oss ikke ned og blir enige om å dele regningen etterpå. Det er jeg som får den, hver eneste øre. Sånn må det være når regningen for krigen kommer, også.

Russland sitter på store mengder naturressurser, og bør ikke ha noen vanskeligheter med å for eksempel gi Ukraina gass nok til at det kan finansiere gjenoppbyggingen av landet. Vi skal ikke sympatisere med bøller og belønne dem med å slippe billig unna fordi de måtte ha bruk for ressursene sine selv. Det burde Putin tenkt på før han startet denne galskapen. Sympatien er med Ukraina, ikke de russiske overgriperne.

Heldigvis har vi kapitalismen. Russland står ikke høyt i kurs i den vestlige verden, og et Russland som nekter å gjøre opp for seg, vil neppe kunne høste mye sympati og velvilje hos folk flest. Dagligvarekjedene har alle tatt grep, på eget initiativ, og de er ikke alene. Nasjonen Russland er en stor skam for den siviliserte verden, og fortjener ingen raushet og velvilje fra noen. I mitt hjem er “Made in Russia” forbudt, inntil den dagen Ukraina er bygget opp – med russiske ressurser.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer