Debatt

Kutt elavgiftene permanent!

Over 30 prosent av strømregningen er skatter og avgifter til staten. Samtidig har mange problemer med å betale strømregningen uten at de må skru ned oppvarmingen i kulden, eller gjennomføre andre drastiske tiltak hjemme. Slik bør det ikke være.

Video: Norgesenergi

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum opplyste midt i strømkrisen at regjeringen kutter elavgiften med ca 50 prosent mellom januar og mars i år, og 9 prosent resten av året. Det er fint at stortingspartiene ser problemet med avgiftsnivået. Noen mer enn andre. Til felles har de alle at dette er noe de først har tenkt ut nå nylig.

Partiet Liberalistene vedtok allerede i 2020 at vi skulle gå inn for å fjerne elektrisitetsavgiften og halvere momsen på elektrisitet – nettopp fordi vi ser at rimelig strøm er spesielt viktig for befolkningen.

I tillegg til de direkte konsekvensene for folk og næringsliv, burde vi ha i bakhodet at mye god miljø- og klimapolitikk baserer seg på billig, grønn kraft. Høye strømpriser er problematisk for elbilsatsingen, blant annet. Frykt for vedvarende høy strømpris dytter folk tilbake til fossilbilene, og det burde være bred politisk enighet om at det ikke er en gunstig utvikling for samfunnet.

Heller enn å gjennomføre drastiske avgiftskutt som øker folks selvstendighet i hverdagen, synes det som den nye regjeringen ønsker at folk med trang økonomi skal være mest mulig avhengige av offentlige ytelser. Hva godt skal det tjene til? Det er ikke sånn at det offentlige ikke har nok utgifter som det er, om ikke utgiftspostene skal økes ytterligere. Det er ikke nødvendig å øke sosialstønadene når avgiftene har skylden her. Det er å gi med en hånd og ta med den andre.

Vi velger våre folkevalgte for at de skal løse problemene våre, ikke for at de skal ignorere dem eller gjøre situasjonen vanskeligere. Det er lett å øke avgiftene, mens politikere flest vegrer seg for å senke dem. Vi liberalister er skrudd sammen på en annen måte. Vi fjerner avgiftene. Punktum!

Til sist et tankekors om merverdiavgift generelt: denne avgiften er en fast prosentsats av den egentlige prisen. Så, når prisen går opp og det blir trangere i folks økonomi, straffes de ekstra av at merverdiavgiften i kroner og øre øker. Staten får aldri inn så mye i merverdiavgift som når prisen er høyest, og behovet for lave avgifter er på sitt største. Likevel er det liten politisk vilje til å gjøre noe med den, utover hos oss i Liberalistene!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer