Search Results for "Drosjenæringen"

Ukategorisert

Fritt spillerom for drosjene

Det går mot liberalisering av drosjenæringen. Samferdselsminister Torild Skogsholm vil endre noen paragrafer i den såkalte “yrkestransportloven”, og hun bør velsignes for disse endringene.