Search Results for "Selg SAS"

Selg SAS

Den svenske, den Norske og danske stat bør selge seg ut av SAS og la private aktører overta hele SAS-gruppen.

Miljøhastverk er også lastverk

Føre-var-prinsippet i miljøpolitikken er meningsløst uten å samtidig vurdere omfanget av risikoen og kostnadene ved å redusere den. Dersom vi har for liten viten, kan forhastede tiltak dessuten få utilsiktede negative konsekvenser, også for miljøet.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer