Forfatter: Jakob Utgård

Holder de ord?

Den nystartede organisasjonen Holder de ord skal sjekke om politikerne holder sine løfter. I første omgang vil de fokusere på klimapolitikk, men for Liberaleren sin[Read More…]

Lønn uten arbeid

Ventelønnsordningen til Norges Bank kostet skattebetalerne 85-90 millioner i fjor. Eller trykket banken bare opp mer penger?

Slik skal landet styres

Skal kunnskap, tilfeldigheter eller magi styre landet vårt? Den siste uken har to politikere på Stortinget levert interessante svar på dette spørsmålet.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
    Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?