Forfatter: Ove Vanebo

Diverse

Grenseløs frihet

Det er perverst at politikerne bestemmer hvor du skal kunne bo i verden. Norge bør åpne grensene for mennesker som ikke skader andre eller utgjør […]

Ukategorisert

Vanebos svar til en tomtefester

Bjørn Kolle forsøker i artikkelen En tomtefesters svar til Vanebo å påpeke svakheter med mine resonnementer rundt den nye tomtefesteloven. Dette er mitt svar til […]

Ukategorisert

Statlig akseptert tyveri

Statlig konfiskering av privat eiendom er og kan aldri bli noe annet enn tyveri. Innløsningsrett til festetomter er intet unntak.

Diverse

Less is Moore

Venstresidens store helt Michael Moore viser seg å være like full av løgner og manipulering som alle andre av sosialistenes idoler.

Ukategorisert

Cuba – «sosialisme eller død»

Dagbladet skriver den 4.mai om dikteren og journalisten Raul Rivero som holdes fengslet i 20 år på Cuba, angivelig fordi han har kritisert kommunistregimet. Dette […]

Ukategorisert

Selvbestemmelse til det siste

Debatten om aktiv dødshjelp viser en grunnleggende paternalisme blant politikerne. Det er ikke en offentlig oppgave å bestemme om folk bør få lov til å […]

Ukategorisert

Del 1: Helsevesen uten politikk

Dette er første del av min artikkelserie om private løsninger som alternativ til offentlig velferdsstat. I denne delen presenterer jeg (delvis) private helsetjenester slik de […]

Ukategorisert

Til barnets beste

De siste dagers debatt om homofili, partnerskapsloven og adopsjonsrettigheter får meg til å trekke frem et debattinnlegg jeg skrev om homofiles adgang til adopsjon. Det […]