Stikkord: båndlegging

Notiser

DLD betyr båndlegging

I Høyrekretser forstår man hva båndlegging av egenkapital betyr. Jon Wessel-Aas mener at datalagringsdirektivet (DLD) også kan sammenlignes med båndlegging. Nemlig båndlegging av vårt privatliv […]