Stikkord: Distriktspolitikk

Boplikt

Det er lite sannsynlig at boplikten har positive virkninger på kommunene, sier professor Normann Aanesland til TV2. Det bør ikke være en plikt å bo[Read More…]

Alarmerende tall

Opposisjonen må presentere en alternativ jordbrukspolitikk. Den folkelige støtten til den proteksjonistiske politikken er for stor.

Fra Liberalerens arkiv

  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
    Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
  • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
    Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.

Verdt å få med seg