Stikkord: Handel over grenser

Notiser

Økt grensehandel

Nordmenn brukte 15,1 milliarder kroner på grensehandel i 2017 mot 13,8 milliarder kroner i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Norske avgifter vedtatt av Stortinget […]