Stikkord: holodomor

Guiden: Minnekultur og kulturelt folkemord

Filmen er en del av det moderne Ukrainas minnekultur, med ytterligere en fortelling om hvordan Sovjetunionen – les: Russland – gjentatte ganger og på flere måter har ønsket å drepe Ukrainas egenart og sjel, både ved sult og ved fysisk å utslette landets historiefortellere. Guiden er ikke den første filmen i denne tradisjonen, og blir neppe den siste.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer