Stikkord: Innvandringspolitikk

Svalbard er paradis?

Hos TV2 kan vi lese at utlendingeloven ikke gjelder på Svalbard. Øygruppen er derfor blitt et fristed for asylsøkere som er nektet opphold i Norge.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?