Stikkord: Kommunesektoren

Kommunale avløp 2017

I 2017 utgjorde kommunenes årskostnader til avløpssektoren 7,9 milliarder kroner. Kommunenes kostnader til dette formålet består av kapitalkostnader og driftskostnader, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette er[Read More…]

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv