Stikkord: Natur og miljø

Nye toner i klimadebatten?

CEPOS, en dansk tenketank basert på frihet og ansvar, inviterer til et møte om klima. Tittelen er: Fleksible strategier for en verden i stadige forandringer.

Fra arkivet