Stikkord: OL

Jobber for OL

Selv om politikerne ikke har gitt klarsignal i form av statsgaranti, jobber Norges Idrettsforbund for at Oslo skal få OL i 2022.

Dropp OL!

Hvordan er det mulig å forsvare skattefinansiert forbruk på mange titallsmillioner kroner på en OL-søknad?

Si nei!

Det politiske Norge, Oslo kommune inkludert, bør gi idrettsbevegelsen beskjed; det blir ikke et skattefinansiert OL i Norge.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
    Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
  • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
    Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    At velstand drypper nedover, såkalt ‘trickle down economics’, er blitt en slags vits, en utskjelt antakelse ingen tør å forfekte i fullt alvor. Men ikke la deg lure: Den stemmer.