Stikkord: Personvern

Omfattende registrering av barn

Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av barnehageloven er kritikkverdig. Istedenfor å liberalisere lovverket, ønsker regjeringen en mer detaljert lov der personvernet svekkes.

Omtale på Digi.no

Liberalerens kampanje mot EUs datalagringsdirektiv er også omtalt på Digi.no. Artikkelen finner du her. Også efter denne artikkelen er det åpnet for leserkommentarer.

Mest lest

Fra arkivet