Stikkord: Personvern

Omfattende registrering av barn

Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av barnehageloven er kritikkverdig. Istedenfor å liberalisere lovverket, ønsker regjeringen en mer detaljert lov der personvernet svekkes.

Omtale på Digi.no

Liberalerens kampanje mot EUs datalagringsdirektiv er også omtalt på Digi.no. Artikkelen finner du her. Også efter denne artikkelen er det åpnet for leserkommentarer.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
    Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.