Stikkord: Samferdsel

Fritt spillerom for drosjene

Det går mot liberalisering av drosjenæringen. Samferdselsminister Torild Skogsholm vil endre noen paragrafer i den såkalte “yrkestransportloven”, og hun bør velsignes for disse endringene.

Vil granske Mehamn-ulykken

NATOs generalsekretær, George Robertson, har startet en intern gransking rundt Mehamn-ulykken. Endelig engasjerer organisasjonen seg i noe som kan bli et positivt resultat.

Nytt prinsipp innføres?

Nordkapp Bompengeselskap AS, Nordkapp kommune og Finnmark fylkeskommune søker vegdirektoratet om tillatelse til forlengelse av bompengeperioden på FATIMA-prosjektet.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv